Danubius Health Spa Resort Aqua

取消最爱标记 标记为最爱
休闲时间 Hévíz

打开方向: 一月 01
休息时间: 十二月 31
付款设施: Szechenyi Card
服务: 租赁, 盥洗室, 训练, 衣帽间, 淋浴
类型: 有氧代谢训练, 桌上足球, 乒乓球, 健身房, 纸牌游戏, 东方锻炼项目, 空域运动, 国际象棋, 网球, 徒步旅行

地址: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 13-15. 在地图上查看
经纬度: N 46° 47' 7", EAST_LETTER 17° 11' 12"
电话号码: +3683889401
Fax: +3683889402
Email: aqua.reservation@danubiushotels.com
网: http://www.danubiushotels.com/

其它服务