Cycling route

取消最爱标记 标记为最爱
休闲时间 Rácalmás

打开方向: 一月 01
休息时间: 十二月 31
残疾人无障碍通道: 是
付款设施: 仅收取现金
电话号码: +36302648143
服务: 自助餐, 盥洗室
类型: 骑车

地址: 2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 2-7. 在地图上查看
经纬度: N 47° 1' 33", EAST_LETTER 18° 56' 40"
电话号码: +3625440020
Fax: +3625508441
Email: info@jankovichkuria.hu
网:

其它服务